Farsangi Sotelli receptverseny 2019

HETI AKCIÓ

Intenson Svéd Gyógynövények 100g

Akciós
 • Kiszerelés:100 g

 • Egységár:10,69 Ft/g

 • Eredeti ár:1 189 Ft/db

1 069 Ft/db

Hidrolizált Ízesítetlen Szarvasmarha Kollagén Fehérje 12 g 100% tisztaságú, étrend kiegészítő készítmény

Akciós
 • Kiszerelés:12 g

 • Egységár:48,75 Ft/g

 • Eredeti ár:649 Ft/db

585 Ft/db

Lavera/ Szépítő alvás krém

Akciós
 • Kiszerelés:50 ml

 • Egységár:76,1 Ft/ml

 • Eredeti ár:4 229 Ft/db

3 805 Ft/db

Rapunzel Paradicsomszósz pirított fokhagymával, vegán

Akciós
 • Kiszerelés:350 g

 • Egységár:2,93 Ft/g

 • Eredeti ár:1 135 Ft/db

1 025 Ft/db

Farsangi Sotelli receptverseny 2019

Öltöztessük jelmezbe a tésztákat! Kreatívan, gluténmentesen!

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ

Esemény megnevezése: Farsangi Sotelli receptverseny 2019

Receptverseny kategóriák: gluténmentes tészta alapú étel

(a kész ételek teljes glutén tartalma nem haladja meg a 20mg/kg-ot)

Részvételi személyi feltétel: dietland.hu regisztráció

Részvétel egyéb feltételei: a receptek elkészítéséhez kizárólag Sotelli tészták használhatók fel. A versenyben, a dietland.hu oldalon nem kapható termékek, vagy hozzávalók is felhasználhatók, de azok kizárólag márkajelzés nélkül szerepelhetnek a recepteken.

A verseny legfőbb elbírálási szempontja: AZ ÉTELEK MINÉL KREATÍVABB ELKÉSZÍTÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE.

A versenyen kizárólag saját receptekkel és saját készítésű jogdíjmentes fotókkal lehet részt venni.

Receptek beküldési határideje: 2019. március 8. 12:00

Szavazások határideje: 2019. március 12. 12:00

Eredményhirdetés: 2019. március 13. 12:00

Szavazás feltétele: a szavazás kizárólag facebook regisztrációval lehetséges.

Szavazás módja: „like” megjelölés, a dietland.hu/receptverseny oldalon közvetlenül a recepteknél, vagy a Dietland facebook oldalán az adott recept posztjánál. (Figyelem, a megosztott facebook hivatkozásokra leadott szavazatok, nem jelennek meg a webáruházban, a receptek alatti számlálókban)

Verseny helyezettjei: a leadott szavazatok („like”-ok) alapján (kizárólag a dietland.hu oldalon, a receptek alatt található számlálók alapján)

Különdíj: a dietland.hu munkatársainak és szerződött szakembereinek a szavazatai alapján

Verseny végeredményének kihirdetése: a dietland.hu-n és Dietland facebook oldalon.

Részvételi alapfeltétel: dietland.hu regisztráció

Díjak:    I.hely:                   40.000 forint értékű ajándékcsomag (20.000 Ft dietland.hu + 20.000 Ft Sotelli)

                II.hely:                30.000 forint értékű ajándékcsomag(15.000 Ft dietland.hu + 15.000 Ft Sotelli)

                III.hely:               20.000 forint értékű ajándékcsomag (10.000 Ft dietland.hu + 10.000 Ft Sotelli)

                Különdíj:            10.000 forint értékű Sotelli ajándék csomag

Az ajándék csomagok a dietland.hu oldalon található termékekből, az oldalon található aktuális fogyasztói árakon kerülnek összeállításra a nyertesek igényei alapján.

A receptek beküldésének módja: elektronikus úton a dietland@dietland.hu email címre

Beküldött receptek tartalma:

Recept neve:

Mennyiség megjelölés (hány főre)

Alapanyagok, hozzávalók tételes leírása pontos mennyiségi megjelöléssel:

Elkészítés módja és ideje: (munkafázisok részletes leírásával)

Fotó: minimum egy, vagy két jó minőségű, de legfeljebb 1Mb méretű (jpg) fotó csatolása a kész ételről

Opcionális lehetőségek:

-          egyéb energiatáblázati adatok megadása (pl.: energiatartalom, zsírtartalom, szénhidrát tartalom…)

-          fotók a lényegesebb munkafázisokról

 

A versennyel kapcsolatos bármilyen egyéb kérdés esetén a dietland@dietland.hu címen nyújtunk felvilágosítást.

 

A nem megfelelő módon, vagy hiányosan beküldött recepteket nem tudjuk elfogadni.

A résztvevők a receptek versenyre történő beküldésével tudomásul veszik és elfogadják a receptverseny teljes szabályzatát.

 

 

RECEPTVERSENY RÉSZLETES SZABÁLYZATA

 1. A verseny szervezője és adatkezelője a Dietland Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 50. a. ép., cégjegyzékszáma: 13-09-180609, adószáma: 25533246-2-13, továbbiakban, mint Szervező).
 2. A Játékban kizárólag cselekvőképes, állandó nyilvántartott magyarországi címmel rendelkező és a dietland.hu oldalon már regisztrált, természetes személyek vehetnek részt.
 3. A Játékban való részvétel jelen szabályzat és Szervező Adatvédelmi és Általános Szabályzata elfogadásának minősül.
 4. A Játékban nem vehetnek részt: Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. (bek) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 5. Szervező fenntartja a jogot a verseny törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, különös tekintettel, ha a verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.
 6. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Szervezőt illeti.
 7. A versenyen résztvevők kijelentik, hogy az általuk küldött receptek és az arról készült felvételek saját szellemi termékük, illetve saját készítésűek, azokkal kapcsolatban harmadik Félnek semmilyen joga és/vagy követelése nem állhat fenn. A beküldött képek és receptek nem lehetnek másokat sértőek, ízléstelenek, vagy közerkölcsbe ütközőek és nem sérthetik harmadik Fél szerzői jogait. A beküldött receptek és fotók kapcsán felmerülő anyagi és nem anyagi kártérítésekért a receptet beküldő kizárólagosan felel. Amennyiben a beküldött dokumentumok kapcsán bármilyen gyanú merülne fel, úgy Szervező jogosult a beküldött recept indoklás nélküli visszautasítására.
 8. A versenyen résztvevők elfogadják, hogy a 7. pont megsértése esetén, az esetleges megkapott nyeremény összegének megfelelő kártérítést köteles fizetni Szervező részére.
 9. Szervező a beküldött dokumentumokat, anyagokat szükség szerint korrektúrázhatja, vagy megformázhatja.
 10. Szervező a jogosult a versenyre beküldött recepteket és fényképeket, a beküldő külön engedélye nélkül, a jövőben, korlátozások nélkül felhasználni.
 11. A versenyző elfogadja a játék feltételeit, szavatolja, hogy a versenybe egyedi, saját művel jelentkezett, mellyel mások jogait nem sérti, valamint hozzájárul, hogy receptje felkerüljön a dietland.hu Receptverseny és/vagy Receptek oldalára, és ezáltal a recepthez fűződő minden jogát a weboldal tulajdonosára ruházza. Szervező a feltöltést követően a recepteket saját célra bármikor felhasználhatja online és offline kiadványaiban.
 12. A verseny periódusának kezdő időpontját megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
 13. A nyeremények kifizetése a nyertes összegek mértékével egyenértékű kedvezmény formájában történik meg.
 14. A nyertesek a nyereményt személyesen vagy postai, vagy futárszolgálat útján kapják meg, előzetes egyeztetést követően.
 15. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
 16. Szervező a nyeremény változtatásának a jogát fenntartja.
 17. Szervező a nyereményről a nyerteseket e-mailben értesíti. Amennyiben a nyertes a regisztrációkor megadott elérhetőségen az első kapcsolat-felvételi kísérletet követően 8 naptári napon belül sem érhető el, úgy automatikusan a sorrendben következőversenyző lép a helyébe, úgy, mint tartalék nyertes.
 18. A leadott regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.), a posta, vagy futárcégek kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervezőt semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.
 19. A versenyben való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a versennyel összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 20. A verseny nyerteseinek neveit Szervező a www.dietland.hu oldalán és a Dietland Facebook oldalán teszi közzé a játék lezárását követően 1 hétig.
 21. A versenyre a dietland.hu mindenkori Adatvédelmi Szabályzata és az abban foglaltak az érvényesek.
 22. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Info tv.") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait.
 23. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni önkéntes, határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a receptek benevezésével a játékosok hozzájárulnak a dietland.hu Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez és a jelen szabályzatban megjelölt cél érdekében történő feldolgozásához és továbbításához.
 24. A résztvevők a versenyben való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook és Instagram oldalán, weboldalain, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja elérhetőségeiket. Továbbá a versenyen résztvevők kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.
 25. Amennyiben a verseny eredményhirdetését megelőzően bármelyik versenyző a dietland.hu oldalon meglévő regisztrációjának törlését kéri, úgy az adott versenyző automatikusan törlésre kerül a versenyből.
 26. A verseny eredményhirdetését követő regisztráció törlés esetén, a verseny nyerteseinek adatait Szervező kizárólag mindenkor hatályos törvényi előírások határidejéig tárolhatja.
 27. A nyertesek hozzájárulnak, hogy róluk a nyeremény átvétele során reklámozás céljából fénykép-, film-, illetve hangfelvételeket (a továbbiakban: Felvételek) készítsenek és a Felvételeket Szervező, vagy a nevében eljáró megbízott Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli, térbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett.
 28. A nyertes versenyzők adatait a Szervező jogosult a verseny szponzorának kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra átadni, amelyek jogosultak azokat kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra kezelni, és díjmentesen felhasználni.
 29. Szervező a Felvételek felhasználási jogával szabadon rendelkezhet, a Felvételeket (beleértve annak kép- és hanganyagát együtt és külön is, illetve azok vágott / szerkesztett, torzítás nélküli változatát) korlátlan ideig felhasználhatja a magyarországi és külföldi televízió- illetve rádiócsatornákon, illetve bármilyen reklámhordozón történő hirdetésekben, reklámfilmekben, hírlevelekben, utcai reklámtáblákon, reklámtárgyakon, járműveken, prospektusokon, online (internet) médiában, zászlókon és szponzori feliratokon. A nyertesek a Játékban történő részvétellel, a megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulnak a Felvételek fent leírt felhasználásához.
 30. A versenyen részvevő Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: a dietland@dietland.hu.
 31. A Szervező ügyfelei személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.
 32. A verseny résztvevői, részvételükkel teljes terjedelmében elfogadják a jelen szabályzatot.
 33. A jelen szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésben a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók.
 34. A szabályzat módosításának jogát Szervező fenntartja.vissza a főoldalra